Projektit

Mood of Finland on kumppani hankkeissa ja projekteissa.

Mood of Finland voi olla mukana asiantuntijana, mutta myös projektin käynnistäjänä ja koordinoijana. Viedään ideat suunnittelun kautta toimintaan – yhdessä!

Tartun mielelläni ideoihin, olen mukana jalostamassa ideoista projekteja, etsin rahoitusta ja kokoan tiimin toteuttamaan projektin loppuun saakka. Miksi tehdä sellaisista asioista monimutkaisia, jotka voidaan esittää yksinkertaisesti: Projektin tueksi

Olen tehnyt hakemukset, koordinoinut  ja vienyt maaliin kaksi isoa valtakunnallista matkailukoulutuksen hanketta vuosina 2014- 2017.

Projektioppimisen mallia voi soveltaa niin opiskelijoiden osaamisen hankkimiseen kuin myös yrityksen kehittämiseen. Projektioppimisen muistilista

Lue lisää: Mood of Finlandin toimeksiannot ja referenssit

Mood of Finlandin projekteja

Visit Pyhä-Luosto: Vastuullisen matkailun ohjelma

Toteutusaika: 1.1.2021 – 30.5.2021
Toimeksianto: Visit Pyhä-Luosto

Hankkeen aikana tuotetaan Pyhä-Luoston alueelle vastuullisen matkailun ohjelma, joka sisältää myös kehittämis- ja toimenpideohjelman kolmeksi vuodeksi. Ohjelman sisältöä tuotetaan yhteiskehittämisen menetelmin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelman sisällön tuottaminen on samalla alueen kehittämis- ja oppimisprosessi.

Sustainable Travel Finland -valmennuskonsepti 

Toteutus: 2019
Toimeksianto: Business Finland/Visit Finland

Business Finland – Visit Finland on lanseerannut vuonna 2019 Sustainable Finland – merkin käyttöönoton. Ensimmäisessä vaiheessa matkailualueiden yrityksille tarjotaan vastuullisuus-valmennus. Mood of Finland on tuottanut valmennukseen konseptin, joka on Visit Finland Akatemiavalmentajien käytössä. Mood of Finland on myös valmentajaverkoston jäsen.

Yhteistyössä: Haaga-Helia AMK ja Travelcon.

Sustainable Travel Finland – jatkovalmennukset

Toteutusaika: 1.11.2020 – 15.3.2021
Toimeksianto: Business Finland, Visit Finland

Mood of Finland on tuottanut jatkovalmennusten sisällöt ja valmennusmateriaalit: 1. Ilmastonmuutos, päästöt ja kompensointi | 2. Kiertotalous | 3. Inklusiivinen matkailu | 4. Kestävä ruokamatkailu | 5.Eettinen eläinmatkailu| 6. Terveysturvallinen matkailu

Kestävän kehityksen käsikirja matkailualan yrittäjille

Toteutusaika: Lokakuu 2017 – maaliskuu 2018, päivitys 12/2022 – 02/2023
Toimeksianto: Business Finland / Visit Finland

Käsikirja koostuu kahdesta osasta; argumenteista ja artikkeleista liittyen vastuulliseen matkailuun Suomessa ja matkailuyrittäjän työkalupakista. Valmiit oppaat löytyvät Business Finland/Visit Finland sivustolta.  Mukana asiantuntijoina mm. Javier Pedrosa (Iworu), Pekka Vihma (Vanajanlinna Group) ja Petri Teräväinen.

Palvelumuotoilulla Parasta

Toteutusaika: 14.4. – 31.11.2018
Toimeksianto: Parasta Palvelua- hanke ( Opetushallitus)

Parasta Palvelua – valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen kehittämishanke, jossa uudistetaan Oppisopimus- ja Koulutussopimusprosesseja yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin. Valmennukseen aikana järjestetään 16 työpajaa eri puolilla Suomea ja tekemistä ohjataan ja tuetaan verkko-oppimisympäristössä. Toteutus yhdessä  Juju Innovations Oy:n kanssa.

Teemme yhteistyötä Suomessa ja Espanjassa – tervetuloa tekemään yhdessä!

Mood of Learning

Mood of Learning on Mood of Finlandin alatoiminimi, joka tarjoaa koulutus- ja valmennuspalveluita. Mood of Learning on myös verkko-oppimisalusta, jossa on sekä alla olevien hankkeiden tuotoksia että kaiken aikaa päivittyviä verkkokursseja.

FORESTWELL project 

Toteutusaika: 10/2022 – 09/2024

Rahoitus: Erasmus+

Hallinnointi: VSGT – Maribor  

Kumppanit: FAS, Iceland   | Momentus, Ireland |   EUEI, Denmark

Mood of Finland on kumppani Suomesta.

Forestwell – projektissa tuotetaan verkkokoulutusmateriaalia, jolla lisätään metsän ja luonnon tarjoamaa hyvinvointiosaamista matkailutoimialalle.

Matkailudiili palvelukokeilut

Toteutusaika: 08.06.- 31.12.2018 + jatkoaika 2019

Toimeksianto: Matkailudiili, Työ- ja elinkeinoministeriö

Projetki toteutetaan yhteistyössä asiantuntijatiimin kanssa. Tuotamme perehdytysmateriaalia matkailualasta kiinnostuneille maahanmuuttajille ja työperäisesti Suomeen muualta muuttaville sekä monikulttuurisille työpaikoille. Perehdytysohjelmat tehdään verkkoon englanniksi, yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Palvelun tuottamisessa hyödynnetään  uuden ajan pedagogisia ja audiovisuaalisia ratkaisuja kuvaa, videoita, sarjakuvaa ja musiikkia hyödyntäen. Matkailudiilin palvelukokeilu on uniikki palvelutuote TE-toimiston henkilöstön, työnhakijoiden ja matkailualan yritysten käyttöön.

Koulutusvienti 

Mood of Finlandin Anu Nylund on suorittanut Koulutusviennin erikoistumisopinnot (30 op) ensimmäisen kerran Suomessa järjestettävässä koulutuksessa (HAMK, 2018). Ohjelma oli englanninkielinen.
Koulutusvientiyhteistyöneuvotteluja on käynnistetty yhteistyössä:
Fores – Escuela de Hosteleria Valepeñas, Espanja
CDT – Escuela de Turismo, Comunidad Valenciana, Espanja

Matkailuakatemia ja YritysLab Finland

Ennen yrityksen perustamista mittavin hanke oli  Opetushallituksen rahoittama SuoMat-akatemia. Suunnitelma perustui Lapin yliopistoon tekemääni Graduun: Matkailun keltainen kirja  Mukana oli 12 ammatillista matkailun aikuiskoulutusta tarjoavaa oppilaitosta Inarista Helsinkiin ja kaikkialta siltä väliltä. Hankkeen tulosten kohderyhmänä ja tukena vaikuttivat vahvasti Suomen alueorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry ja Suomen Opasliitto ja niiden jäsenet.

Osittain sama verkosto oli ollut mukana kehittämässä yrittäjyyskoulutusta matkailun ja luonnonvara-alan koulutuksissa. YritysLab Finland on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota koordinoin 1.1.-31.12.2017.

Oletko Sinä seuraava projekti-kumppani?

Mood of Finland on uusi onnistumisten mahdollistaja ja ratkaisujen tarjoaja.  Olen mielelläni mukana kehittämishankkeissa, luomassa uutta ja kokeilemassa kevyen kynnyksen periaatteella.

Vahvuuteni on projektien täsmällinen koordinointi ja tavoitteiden saavuttaminen. Olen lisäksi luovien ratkaisujen toteuttaja – ja tätäkin teen moodaajan otteella – hyvällä mielellä, positiivisella otteella. Yhteiskehittäminen ja Palvelumuotoilu ovat hyviä tapoja toteuttaa projekteja.

Kansainväliset ja matkailuun liittyvät projektit ovat erityisen kiinnostavia ja niihin Mood of Finland voi tarjota varmasti lisäarvoa myös asiantuntijaroolissa.

Ota yhteyttä!

Kun tarvitset innostavia ja vastuullisia matkailu- ja koulutuspalveluita, ota yhteyttä Mood of Finlandiin. Voit lähettää sähköpostia, soittaa tai ottaa yhteyttä lomakkeella.