Projektit

Mood of Finland on kumppani hankkeissa ja projekteissa.

Mood of Finland voi olla mukana asiantuntijana, mutta myös projektin käynnistäjänä ja koordinoijana. Viedään ideat suunnittelun kautta toimintaan – yhdessä!

Tartun mielelläni ideoihin, olen mukana jalostamassa ideoista projekteja, etsin rahoitusta ja kokoan tiimin toteuttamaan projektin loppuun saakka. Miksi tehdä sellaisista asioista monimutkaisia, jotka voidaan esittää yksinkertaisesti: Projektin tueksi

Olen tehnyt hakemukset, koordinoinut  ja vienyt maaliin kaksi isoa valtakunnallista matkailukoulutuksen hanketta vuosina 2014- 2017.

Projektioppimisen mallia voi soveltaa niin opiskelijoiden osaamisen hankkimiseen kuin myös yrityksen kehittämiseen. Projektioppimisen muistilista

Mood of Finland v.2018

Matkailudiili palvelukokeilut

Toteutusaika: 08.06.- 31.12.2018

Toimeksianto: Matkailudiili, Työ- ja elinkeinoministeriö

Projetki toteutetaan yhteistyössä asiantuntijatiimin kanssa. Tuotamme perehdytysmateriaalia matkailualasta kiinnostuneille maahanmuuttajille ja työperäisesti Suomeen muualta muuttaville sekä monikulttuurisille työpaikoille. Perehdytysohjelmat tehdään verkkoon englanniksi, yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Palvelun tuottamisessa hyöydynnetään  uuden ajan pedagogisia ja audiovisuaalisia ratkaisuja kuvaa, videoita, sarjakuvaa ja musiikkia hyödyntäen. Matkailudiilin palvelukokeilu on uniikki palvelutuote TE-toimiston henkilöstön, työnhakijoiden ja matkailualan yritysten käyttöön.

Kestävän kehityksen käsikirja matkailualan yrittäjille

Toteutusaika: Lokakuu 2017 – maaliskuu 2018
Toimeksianto: Business Finland / Visit Finland

Käsikirja koostuu kahdesta osasta; argumenteista ja artikkeleista liittyen vastuulliseen matkailuun Suomessa ja matkailuyrittäjän työkalupakista. Sähköinen käsikirja julkaistaan kesällä 2018. Mukana asiantuntijointa Javier Pedrosa (Iworu), Pekka Vihma( Vanajanlinna Group) ja Petri Teräväisen.

Palvelumuotoilulla Parasta

Toteutusaika: 14.4. – 31.11.2018
Toimeksianto: Parasta Palvelua- hanke ( Opetushallitus)

Parasta Palvelua – valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen kehittämishanke, jossa uudistetaan Oppisopimus- ja Koulutussopimusprosesseja yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin. Valmennukseen aikana järjestetään 16 työpajaa eri puolilla Suomea ja tekemistä ohjataan ja tuetaan verkko-oppimisympäristössä. Toteutus yhdessä  Juju Innovations Oy:n kanssa.

Koulutusvienti-pilotti

Toteutusaika: kevät 2019
Toimeksianto: Universidad Rey Juan Carlos, Madrid/ Espanja

Uuden koulutuspalvelun kehittäminen ja toteutus, jossa opettaja-opiskelijat tulevat oppimismatkalle Suomeen, oppimaan yhdessä kollegojen työtä observoimalla ja tutustumalla suomalaiseen koulutukseen.
Opettajakoulutuksen vienti yhdessä Haaga-Helia, EduExcellence ja Learn Travelling.

Teemme yhteistyötä Suomessa ja Espanjassa – tervetuloa tekemään yhdessä!

Matkailuakatemia

Monen vuoden suunnittelun ja kehittämisen tuloksena ja Opetushallituksen startti-rahoittamana koordinoin SuoMat-akatemia -hankkeen. Mukana oli 12 ammatillista matkailun aikuiskoulutusta tarjoavaa oppilaitosta Inarista Helsinkiin ja kaikkialta siltä väliltä. Hankkeen tulosten kohderyhmänä ja tukena vaikuttivat vahvasti Suomen alueorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry ja Suomen Opasliitto ja niiden jäsenet.

Osittain sama verkosto on ollut mukana kehittämässä yrittäjyyskoulutusta matkailun ja luonnonvara-alan koulutuksissa. YritysLab Finland on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota koordinoin 1.1.-31.12.2017.

Hankkeiden verkostojen kanssa on avattu verkkosivut, joihin on koottuna verkoston koulutustarjonta: Matkailuakatemia

Oletko Sinä seuraava projekti-kumppani?

Mood of Finland on uusi onnistumisten mahdollistaja ja ratkaisujen tarjoaja.  Olen mielelläni mukana kehittämishankkeissa, luomassa uutta ja kokeilemassa kevyen kynnyksen periaatteella.

Vahvuuteni on projektien täsmällinen koordinointi ja tavoitteiden saavuttaminen. Olen lisäksi luovien ratkaisujen toteuttaja – ja tätäkin teen moodaajan otteella – hyvällä mielellä, positiivisella otteella. Yhteiskehittäminen ja Palvelumuotoilu ovat hyviä tapoja toteuttaa projekteja.

Kansainväliset ja matkailuun liittyvät projektit ovat erityisen kiinnostavia ja niihin Mood of Finland voi tarjota varmasti lisäarvoa myös asiantuntijaroolissa.

Ota yhteyttä!

Kun tarvitset innostavia ja vastuullisia matkailu- ja koulutuspalveluita, ota yhteyttä Mood of Finlandiin. Voit lähettää sähköpostia, soittaa tai ottaa yhteyttä lomakkeella.